Avgangsutstilling 2022, logo

Anemone R Berger

Interaksjonsdesigner

Anemone

Hei, jeg heter Anemone, er 26 år og kommer fra Oslo. Jeg søkte på interaksjonsdesign fordi jeg hadde lyst til å lære mer om mennesket i samhandling med teknologi. Jeg ønsker å være en del av den teknologiske utviklingen fordi jeg tror mye kan forbedres ved hjelp av design. Jeg vil være med på å skape flere gode, innovative og bærekraftige løsninger i fremtiden. Design of Safety Critical Systems, Tjenestedesign og Informasjonsarkitektur er tre av fagene jeg har trivdes med gjennom studietiden. Prosjektene jeg har likt å jobbe med har vært gruppeprosjekt som har foregått over en lengre periode, slik at vi har kunnet fordype oss i problemstillingen.

Design of Safety Critical Systems - “Milli Ampere kontrollrom”

Design of Safety Critical Systems - “Milli Ampere kontrollrom”

Dette var et gruppeprosjekt i Design av sikkerhetskritiske systemer, til den selvkjørende fergen "Milli Ampere 2". Metoder brukt underveis var: intervju, user journey maps, personas, hi-fi og lo-fi prototyping. Resultatet ble et ergonomisk oppsett for best mulig oversikt, samt et gamification system for å holde ansatte på tærne.

Informasjonsarkitektur - “REKO-ringen”

Informasjonsarkitektur - “REKO-ringen”

Dette var et tverrfaglig prosjekt i Informasjonsarkitektur. Vi lagde et design for å forbedre REKO-ringen, som per i dag bruker Facebook til kjøp, salg og informasjon. Metoder brukt var: research, intervju, user journey maps, personas, tjenestesafari, scenario, brainstorming, lo-fi og hi-fi prototype. Resultatet ble en applikasjon for mobil og en nettside for selger og forbruker av REKO. Løsningen gjorde det lettere med både kjøp og salg, samt holde oversikt over varer. I tillegg gjorde løsningen det lett å utforske nye varer med funksjonen på hjemmesiden som rullerer varer, retter eller bønder.

Tjenestedesign - “Tjenestedesign”

Tjenestedesign - “Tjenestedesign”

Under gruppeprosjekt skulle vi designe en løsning for å forbedre handleturen til svaksynte. Metoder brukt underveis var: intervju, empatisk tjenestesafari, user journey maps, empathy map, affinity map, 5 why's, crazy 8, workshop, ulike idésorteringer, wizard of oz testing og service blueprint. Resultatet ble en prototype for en applikasjon på mobil som kan scanne og forstørre varer. Den kan lese opp tekst og du har også mulighet til å snakke med den for å få varen lest opp.