Hopp til hovedinnhold
Andrea Røgeberg

Andrea Røgeberg


Hei, jeg heter Andrea, er 24 år og kommer fra Asker. Ønsket om å skape inkluderende brukeropplevelser i skjæringspunktet mellom teknologi, design og mennesker har ført til at interaksjonsdesign ble min retning! Jeg har alltid hatt stor interesse for samskapning og synes det er spennende å utforske innovative løsninger, for å gjøre en forskjell. Gjennom studiet har jeg trivdes med å utvikle nettapplikasjoner, der jeg får utløp for min kreativitet og forbygning i menneskets behov. Derfor har jeg hatt stor glede av prosjekter innenfor Tjenestedesign, Tingenes web og Design av sikkerhetskritiske systemer.

Prosjekter

Mitt Sit- et design for et helsefremmende universitet

Bacheloroppgave BIXD (2023 Vår)

Mitt Sit- et design for et helsefremmende universitet

Denne bacheloroppgaven har undersøkt årsaken til mentale utfordringer som studenter ved NTNU Gjøvik kan møte på i løpet av studietiden, og i hvilken grad NTNU bidrar som et helsefremmende universitet. Initiativet til prosjektet oppsto da gruppen ønsket å utforske studenters mentale helse, påvirkende faktorer, og deres opplevelse av ivaretakelse på universitetet. Basert på egne erfaringer fra studielivet, dannet dette et stort engasjement til å utforske temaet og bakgrunn for økningen av studenter med uhelse og manglende livskvalitet.

Kommunikasjonsplattform for NT6

Designpraksis i bedrift (2022 Høst)

Kommunikasjonsplattform for NT6

I emnet “Designpraksis i bedrift” fullført jeg min praksisperiode hos NT6 på Gjøvik, høsten 2022. NT6 er et tverrfaglig kompetansemiljø bestående av 30 ulike bedrifter innenfor teknologi, kommunikasjon og design. Under praksisperioden arbeidet jeg med å utvikle en ny kommunikasjonsmodul for NT6 administrasjonen, slik at de lettere kunne nå ut til sine leietakere og samarbeidspartnere.

PreVis- Prehospital beslutningsstøtte

Design av sikkerhetskritiske systemer (2022 Vår)

PreVis- Prehospital beslutningsstøtte

Dette prosjektet er i samarbeid med Sykehuset Innlandet, hvor de ønsket å utvikle videoteknologi for helsepersonell i beredskapskjeden. Gjennom løsning skal ambulansepersonell ha en større mulighet til å diagnostisere pasienter tidligere, for å forbedre pasientbehandlingen under utrykning. Prosjektet består av en digital løsning og inneholder en visuell oversikt over pasientbehandling i beredskapskjeden, der ambulansepersonellet får tilgang til besluttningsstøtte fra leger og spesialister.

Ski-NM 2023

Tjenestedesign (2022 Vår)

Ski-NM 2023

Tjenesteleverandøren Vind IL presenterte en rekke utfordringer knyttet til gjennomføring av Ski-NM 2023. For å utvikle en løsning for Vind IL har det blitt gjennomført en menneskeorientert designprosess for å skape en tjeneste, som gir verdi for brukeren. Prosjektet presenterer en mobilapplikasjon utviklet for Vind IL, hvor målet er å sørge for god publikumsflyt ved å skape en oversiktlig informasjonskilde.