Hopp til hovedinnhold
Amalie Buvarp

Amalie Buvarp


Hei! Mitt navn er Amalie og jeg studerer interaksjonsdesign ved NTNU i Gjøvik. Jeg har alltid vært interessert i det kreative og liker å lære om mye forskjellig, noe som er midt i blinken når jeg jobber med ulike prosjekter. Noe som trakk meg mot interaksjonsdesign var kombinasjonen av design og psykologi, hvordan vi mennesker fungerer i møte med verden. Gjennom studiet har jeg lært mye om viktigheten av brukersentrert design, og synes det er et verdifullt fokus i utviklingen av produkter og tjenester. Som designer vil jeg beskrive meg selv som strukturert, løsningsorientert, samarbeidsvillig og nysgjerrig. Noen favorittemner har vært psykologi, tjenestedesign og digital prototyping. Jeg håper på å kunne bidra med å gjøre livene våre litt enklere i samspillet med forståelige, effektive og tilgjengelige produkter og tjenester.

Prosjekter

HobbyLobby'n

Design og prototyping av digitale produkter

HobbyLobby'n

Dette er et gruppeprosjekt fra våren 2022. Problemet vi skulle løse var å gi studenter en samlet plattform for hobby-tilbud i Gjøvik. Samtidig, et sted å finne inspirasjon til å lære noe nytt på egen hånd, for å kompensere med det begrensede tilbudet. Prosessen innebar intervjuer, prototyping i Balsamiq og Figma, og brukertesting. Vi gikk gjennom tre iterasjoner med prototyping etter funn og tilbakemeldinger fra testingen med studenter. Fra emnet fikk jeg mer erfaring med iterativ utvikling av prototyper fra low-fidelity til high-fidelity, og ble bedre kjent med flere verktøy å gjøre dette på. I tillegg lærte jeg flere teknikker for å vurdere brukervennligheten, der Nielsen's kjente 10 brukervennlighetsheuristikker ble benyttet som en god guide i utviklingsprosessen vår.

Ski-NM 2023

Tjenestedesign

Ski-NM 2023

Prosjektet gikk ut på å skape en mer tilgjengelig stadion til Ski-NM 2023 på Gjøvik, med fokus på folk med bevegelsesvansker. Arrangøren av mesterskapet, Vind Idrettslag, var oppdragsgiver.  Det var en iterativ designprosess med blant annet intervjuer, tjenestesafari, personas, scenarier og en co-design økt. I tillegg til å gå gjennom flere runder med definering av problemstilling. Til slutt endte løsningen med å bli sone-inndelinger av stadion med de viktigste fasilitetene, visualisert med fysiske prototyper og et kart. Dette innebar å ha toaletter, kiosk, sitteplasser, varmetelt og bålpanner fordelt i flere soner, slik at publikum kunne ha det mest nødvendige rett i nærheten. I tillegg til å kunne spre folk litt mer over hele stadion-området. På denne måten kunne det forbedre opplevelsen av å være der og bringe flere opp dit, også flere dager.

Vår renovasjon - Kunnskap for motivasjon

Bacheloroppgave

Vår renovasjon - Kunnskap for motivasjon

I bacheloroppgaven jobbet vi med problemstillingen “Hvordan kan vi få kildesortering til å oppleves som meningsfylt og la brukerne se verdi av eget bidrag, slik at de ønsker å bidra?”, for innbyggerne i Gjøvik. Dette var en lang designprosess med mye innsiktsarbeid og idéutvikling som intervjuer, observasjoner og en samskapingsworksop. Vi kom fram til en tredelt løsning som innebærer Vår renovasjon-appen, en avfallsinfluencer og fysisk sorteringsguide med klistremerker. Å vite mer om hva som er riktig kildesortering, hva som faktisk skjer med avfallet etter henting og effektene av å sortere, kunne være noen motivasjonsfaktorer funnet i innsiktsarbeidet. Med renovasjonsappen kan man få lettere tilgjengelig informasjon, med statistikk og fakta for lokalsamfunnet for å skape mer nærhet og ansvarsfølelse rundt ordningen. En influencer har mye påvirkningskraft og kan gi flere påminnelser og økt kunnskap på en passiv måte. Tilsendt sorteringsguide og klistremerker til bruk ved avfallssystemet sitt hjemme, skal fungere som påminnelser og rask hjelp i situasjonen. Samtidig, å vise at renovasjonsselskapet og kommunen bryr seg om miljøet gjennom å gjøre flere synlige tiltak, kan det hjelpe med å skape et større ønske om å bidra blant innbyggerne.