Avgangsutstilling 2022, logo

Om

Bærekraftansvarlig

Som gruppens eneste bidragsyter, har jeg vært ansvarlig for bærekraften til den digitale løsningen. Dette arbeidet startet allerede i designfasen der jeg delte råd om bærekraftig design. For eksempel bruker designet få skrifttyper utenom systemskrifter og har et mørk utseende som kan spare energi på OLED-skjermer. Jeg har også samarbeidet med utviklingsteamet med behandling av bilder og kode på en bærekraftig måte. Som for eksempel ved å bruke optimaliserte bildetyper og fjerning av ubrukt JavaScript.

Designansvarlige

Vi har vært ansvarlige for å utvikle den grafiske profilen til årets avgangsutstilling. Den grafiske profilen inkluderer: logo, fargepalett, typografi, trykte flater og designmanual, som har blitt brukt til utvikling av hjemmesiden.

Fotoansvarlige

Vi i fotogruppa har hatt ansvar for å ta bilder av alle studentene til årets avgangsutstilling som er her på nettsiden. Vi har rigget studio, tatt bilder og redigert alle bildene klare til nettsiden. Nora er sjefsfotograf og hatt ansvar for webutvikling sine bilder, Marc har hatt ansvar for alt det tekniske samt redigering av interaksjonsdesign sine bilder, Johanne er sjefsnotar og assistent og har hatt ansvar for redigeringen av grafisk design.

Informasjonsarkitektur-ansvarlige

Som et ledd i utviklingen av nettsiden for den avsluttende utstillingen, har vi vært ansvarlige for informasjonsarkitekturen. Nettsidens struktur er basert på et minimalistisk uttrykk, hvor et minimum av informasjon er ment å være enkelt strukturert, basert på studieretninger, og deretter basert på hver enkelt student med sine prosjekter. Dette har vært et samarbeid med studenter fra grafisk design og webutvikling, hvor deres innspill har vært med på å forme strukturen. En enkel struktur ble prototypet i Figma, og overlevert design- og utviklingsansvarlige.

Innholdsansvarlige

Som innholdsansvarlige har vi vært ansvarlige for å samle inn informasjonen fra studentene og legge denne informasjonen inn i CMSen.

Utviklingsansvarlige

Som utviklingsansvarlige har vi bestemt hvilke teknologier som skal brukes til prosjektet. Det ble valgt Sanity som headless CMS og Gatsby ble brukt til å lage rammeverket rundt nettsiden. Ansvarsområdet vårt har vært å sette opp CMSen og rammeverket rundt de forskjellige sidene, samt lage forksjellige komponenter som er blitt brukt på siden.

Stilarkansvarlige

Ansvar for å stilsette nettsiden basert på en grafisk designmanual og hi-fi prototype i tett samarbeid med de andre utviklerne.