Avgangs­utstilling 2018

Bachelor i grafisk design

Rebecca Nordby

Rebecca Nordby (24) er født i fiskenes tegn og forholder seg rolig i sine omgivelser. Hun dedikerer store deler av sin tid til skjønnlitteratur som kan sees jevnt over i Rebeccas løsninger. Hun er selvstendig og effektiv, og er glad i utfordringer. Rebecca gir beslutningsprosesser lang tid som kan koste mye, likevel tilbakebetales tiden i form av gjennomtenkte løsninger som leverer. Hun behersker farger godt, og fargeteori er noe som faller henne helt naturlig. Rebecca er introvert og er kjent blant medstudenter for sine velpresenterte resonnement og klare argument i arbeid med designløsninger. Hun foretrekker å arbeide innenfor klare rammer, men leverer likevel som regel best resultat da hun står fritt til å velge selv. Rebecca er veldig glad i trykksaker, og kunne gjerne tenke seg å arbeide med redaksjonelt design.