Jakob Solheim

Jakob Solheim

@zolheim

Jeg heter Jakob, og jeg er straks ferdig med min bachelor i grafisk design ved NTNU Gjøvik. Før jeg startet studiet ved NTNU jobbet jeg med spill- og applikasjons-utvikling i egen bedrift over en periode på tre år, noe som har gitt meg en forkjærlighet for design av bruker­grensesnitt og bruker­opplevelser i digitale løsninger. Jeg liker også å tenke at jeg har grunn­leggende kunnskaper innenfor tegning, og prøver derfor å benytte meg av illustrasjoner i de prosjektene der det passer seg. Etter endt bachelor planlegger jeg å fortsette studiene mine ved NTNU Gjøvik med en master­grad i inter­aksjons­design. Dette gjør jeg for å oppnå en dypere kunnskap om UI-design (gjerne innenfor spill) og bruker­psykologi, for så å kombinere dette med de praktiske ferdighetene jeg har opparbeidet meg gjennom bachelor­graden min. Karriere­messig er målet mitt å jobbe med bruker­grense­snitt­design innenfor spill.

Bokomslag
Redesign av bokomslag: Inferno, Purgatorio og Paradiso fra Dante Alighieris The Divine Comedy.
Tidsskrift
Redesign av vitenskapelig tidsskrift: International Journal on E-learning.
Mobilskjerm
Veifinningssystem med AR-modus som en del av den digitale løsningen.