Ida Marie Nordli Skjerstein

Ida Marie Nordli Skjerstein

Hei. Mitt navn er Ida og jeg er 29 år gammel. Jeg kommer fra Røyse, Hole som ligger midt ute i Tyrifjorden. Noen av mine interesser er å lese og reise. Jeg har siden jeg var ung vært glad i kreativt arbeid, på videre­gående gikk jeg tegning, form og farge. Etter videregående jobbet jeg noen år før jeg bestemte meg for å studere grafisk design ved NTNU Gjøvik.

Gjennom disse tre årene på Gjøvik har jeg lært mye om grafisk design og har utviklet en stor interesse for typografi. Nå som jeg nærmer meg slutten av bachelor utdanningen min ser jeg frem til å starte å praktisere det jeg har lært gjennom disse årene, så vel som å fort­sette å lære. Jeg ser frem til å fort­sette å utvikle meg som designer.

Magasin
Forsiden på interiørmagsienet jeg designet til drømmeoppgaven.
Tre bøker
De redesignede bøkene til bokdesign emnet.
Handlenett
Handlenett med logoen fra Strategisk design. Prosjekt i samarbeid med Veronica Cabello Gladhaug og Silje Ihasee