Adele Ness

Adele Ness

Interessen min for grafisk design har lenge vært tilstede. Hele livet har jeg hatt en stor interesse for kunst og hvordan et budskap kan formidles visuelt. Vennene mine beskriver meg som punktlig og alltid i godt humør. Teoretiske fag innen estetikk, kunst og design synes jeg er utrolig spennende og hvordan dette kan anvendes i en praktisk sammenheng. Jeg er svært engasjert når jeg arbeider og søken etter å skape vakre og harmoniske komposisjoner av høy kvalitet motiverer meg som grafisk designer. Informasjonsarkitektur, UI-design og UX-design er fagfelt som jeg synes er utrolig spennende å arbeide med, ettersom de krever beherskelse av ulike fagfelt. Etter endt studie på Gjøvik ønsker jeg å studere videre, enten innen estetiske fag eller mastergrad i interaksjonsdesign. Jeg setter veldig pris på at mine engasjerte studieveiledere og medstudenter har bidratt til at jeg har utviklet meg og gjort at jeg har lært utrolig mye i løpet av disse tre årene.

Plakat
Visuell identitet for Arboretet & Botanisk Hage
Tidsskrift
Redesign av det vitenskapelig tidsskrift
Pc-skjerm
Nettbasert tjeneste for Snertingdal Prestgard